Forside

Velkommen til Sdr. Omme Vandværk

Vi afholder generalforsamling på Sdr. Omme Kro den 27. april kl. 19.30


Velkommen ind på Sdr. Omme Vandværks hjemmeside. På siden vil du som forbruger kunne finde en lang række oplysninger om vandværket. Tag et kig i menuen til venstre! Bemærk vores service, hvor du kan tilmelde dig gratis driftsinformationer på enten SMS eller E-mail - specifikt for den gade, du bor på!  Klik i boksen herunder på "Tilmeld Info-Service"

 

Info omkring stophaner.

Vandværket henstille til at regler omkring stophaner overholdes. Stophaner må ikke tildækkes, hverken med jord, græs eller belægning mv. Såfremt stophanen skal lokaliseres af, enten vandværket eller vandværkets smed p.g.a. brud el.l, må forbrugeren påregne at skulle betaler omkostninger herfor og vandværket betaler ikke for reetablering efterfølgende.

 

Manglende afleveringsmuligheder/postkasse

Manglende afleveringsmuligheder udløser regning for personlig udbringning af breve. Gentagelser medfører afbrydelse af vandforsyning.

 
Driftinformation

Der er ingen driftsforstyrrelser i øjeblikket